Årsstämma i Norröra Samfällighetsförening den 14 juli kl. 14.

Årsstämma på söndag, den 14 juli kl. 14:00.

Utskick med information om årsstämman har gått ut till alla medlemmar med e-post eller per vanlig post i de fall e-postadress inte angetts, så här kommer endast en liten påminnelse.

Ta del av dagordning och handlingar här på hemsidan under andra fliken ”Norröra Samfällighetsförening” under rubriken ”Dokument, protokoll och stadgar NSF”. Där kan du bland annat ta del av årsmöteshandlingar, så som verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning, budget 2024-25, valberedningens förslag till styrelsens sammansättning 2024-25, förenklad debiteringslängd samt se hur en fullmakt kan utformas om du inte kan komma på stämman.

Alla medlemmar är varmt välkomna till kapellet på Norröra.

Styrelsen