Arbetsdag den 13 juli kl.10. Vi röjer längs vägarna, tar bort jättebalsaminer och slår äng med lie med mera.