Vattenprover i gemensamma brunnar klara våren 2024. Här kan du se resultatet.

Vattenprover tagna våren 2024. Här kan du se resultatet.

Vi har gjort mikrobiologisk analys för följande brunnar: Potatisåkern (vid Sandviken), Bybacka (vid vägskälet), Midsommarängen, Mjölkvallen (”Korset 1” vid fotbollsplanen) och för Kaffepannan (vid Holmenvägen). Vi gjorde mikrobiologisk och kemisk analys av brunnen i Gilleskär.

Här är resultatet:

Potatisåkern – Tjänligt         Poatisåkern 85

Mjölkvallen – Tjänligt           Mjölkvallen 88

Bybacka – Tjänligt med anmärkning          Bybacka 86

Midsommarängen – Tjänligt med anmärkning               Midsommarängen 87

Kaffepannan – Tjänligt med anmärkning                     Kaffepannan 89

Gilleskär – Otjänligt                    Gilleskär 84

 

Gemensamt för brunnarna är att de alltför höga värdena av koliforma bakterier som vi såg i höstas har gått tillbaks. De ligger nu klart under gränsen för otjänligt vatten. För att minska risken för försämrad vattenkvalitet framöver kommer en arbetsuppgift på arbetsdagen i sommar bli att röja marken från vegetation runt brunnarna.

 

Dessvärre visar proverna från Gilleskärs-brunnen på ännu högre blyhalter än det vi såg i höstas och den får dessutom en del andra anmärkningar på den kemiska provdelen (när det gäller järn, koppar, kalcium, uran). Tills vi vet hur vi ska gå vidare med den brunnen bör vattnet därifrån inte användas som dricksvatten.

 

Skyltarna ”Ej Dricksvatten” på Bybacka och Midsommarängen tas nu bort.

Styrelsen