oktober, 2017

Arbetsdag i perfekt väder

Idag genomfördes ytterligare en insats med riset i de områden som föreningen sedan tidigare beslutat gallra o göra mer tillgängliga för promenader och rekreation….

Läs mer

Uppdaterade stadgar

Vid årsmötet den 16 juli 2017 antogs nya uppdaterade stadgar. Dessa finns nu att läsa under ”Norröra Samfällighetsförening – Huvuduppgifter” men du kan också…

Läs mer