Uppdaterade stadgar

Vid årsmötet den 16 juli 2017 antogs nya uppdaterade stadgar. Dessa finns nu att läsa under ”Norröra Samfällighetsförening – Huvuduppgifter” men du kan också klicka på följande länk för att läsa.

stadgar