Protokoll från årsstämman 2017

Nu finns protokollet från årets stämma tillgängligt under rubriken ”protokoll”. Protokollet är också anslaget i väntkuren vid ångbåtsbryggan.