Påsk på Norröra

Hej alla vänner på Norröra!
Som ett led att göra Norröra mer tillgängligt för oss alla, så har styrelsen under ett antal år planerat att genomföra gallring av ön, nu har vi tillsammans med byalaget sökt och fått tillstånd att utföra detta.
Under hösten och början på året, så har första etappen av detta arbete utörts och följande områden har gallrats:
1.Notgrundet
2.Skutören
3.Bastuklubben
Av det arbete som har utförts så återstår det en del efterarbete, som vi nu ser det som en nödvändighet att ta hjälp att få utfört, genom att planera in en arbetsdag under påsken.
Arbetet som vi hoppas att så många som möjligt kan hjälpa till med, mellan 10.00 och 13.00 på påskaftons förmiddag, är att samla ris och röja upp efter gallringen vid Skutören och Bastuklubben, Notgrundet tar vi när Skutören och Bastuklubben är avklarad. Notgrundet kommer möjligen vara röjd och klar inför påsken då den delen är klar till ca 50%.
Riset samlas i brännbara högar en bit ut från stranden i vassen, vid Skutören och Bastuklubben, som sedan under våren om vädret tillåter (fuktigt väderlag), alternativt redan på arbetsdagen eldas upp. Om vi får mycket torr vår, kommer dessa högar att eldas upp hösten/vintern 2017/2018.
Stort tack på förhand, vi ses uppe vid anslagstavlan vid korsningen vägen till Ångbåtsbryggan/Bybackavägen kl 10.00, där vi går igenom upplägget mer i detalj.
Ni som har en motorsåg, kan gärna ta med den, vi har grön tvåtakts bensin att dela på.
Med vänliga hälsningar,  styrelsen