Regler

Hundar ska vara kopplade vilket gäller alla öar utan vägförbindelse.

Enligt Allemansrätten är det speciellt viktigt att hunden inte går lös under perioden 1 mars till 20 augusti.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren under den mest känsliga tiden när de får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Motorfordon och fyrhjulingar får endast användas på öns vägar för transporter. De ska vara registrerade och den som kör ska ha förarbevis. Hastighetsbegränsning gäller: 20 km/tim.

Det är viktigt att den som använder motorfordon på Norröra är aktsam så att slitaget på vägarna minimeras. Den som vållar skador på någon väg har skyldighet att återställa vägen i ursprungligt skick.
Läs mer om beslut som fattades på årsmötet 2009 — Regler för motorfordon och 4-hjulingar. (PDF 40 kB)