Förtroendevalda NIK

Malin Johansson

Vice ordförande

Malin Johansson
Christina Wahlin

Ledamot

Christina Wahlin
Ivar Kirkeby

Ledamot

Ivar Kirkeby
David Wahlin

Ledamot

David Wahlin
Åsa Ahlqvist

Ordförande

Åsa Ahlqvist
070-836 05 95
asa.ahlqvist@bilda.nu
Ewa Almin Olsén

Kassör

Ewa Almin Olsén
070–527 6406
ewa.olsen@gmail.com
Åsa Envall

Sekreterare

Åsa Envall
070-522 38 14
norrora70@gmail.com
Johan Holmgren

Suppleant

Johan Holmgren
073-699 99 22
johanochjohan@gmail.com
Björn Ekstrand

Hedersordförande

Björn Ekstrand
08 - 717 5614
theekstrands@hotmail.com
Roger Lindberg

Ledamot

Roger Lindberg
070-486 88 38.
Ingrid Söderman

Revisor

Ingrid Söderman
0176 - 85 011
ingrid.soderman@bredband.net
Tommy Norberg

Revisor

Tommy Norberg
0730 - 75 89 91
Solveig Blidh

Valberedning

Solveig Blidh
0720-16 27 37