• Arbetet efter stormen på Norröra – insamlingen fortsätter

    Läs mer
  • Kartläggning av skador på Norröras park- och grönområden.

    Läs mer

Uppdatering om stormskador

Per-Nicklas, Göran, Eva med flera har varit ute på ön och gjort observationer och åtgärder för att återställa efter skador som blivit. Många träd…

Läs mer