Bli med i Kapellet

Hej Norrörabor Då vi har fått förfrågan från nya fastighetsägare på Norröra om anslutning och delägarskap i G:a 6 Kapellet går vi nu ut med…

Läs mer

Fortsatt eldning behövs

Arbetet med att snygga upp på Norröra fortsätter. Styrelsen för samfällighetsföreningen vill tacka alla som dragit ihop och eldat upp ris och kvistar. Det…

Läs mer

Enkät om skärgårdsavfall

Hej skärgårdsbor! Just nu genomför Länsstyrelsen Stockholm en enkätundersökning kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård. Syftet med enkäten är att undersöka hur avfallshanteringen fungerar på…

Läs mer

Städa efter stormen

Stormens Alfridas effekter kommer att vara synliga för lång tid framöver men det finns områden där vi, om vi samarbetar i våra närområden, kan…

Läs mer

Stig mot Skäret

Nu har första steget tagits mot bättre stig o framkomlighet till Skäret. Spänger har byggts för att komma fram torrskodd på stigen. Gå mot…

Läs mer