• Norröra 12 mars 2018

    Läs mer
  • Anmäl din e-postadress

    Läs mer
  • Nytt om tidigare underkända vattenprover

    Läs mer

Vildsvin på Norröra

Runt årsskiftet konstaterades att vildsvin nu även tagit sig till Norröra. Tidigt i början av året etablerade därför styrelsen kontakt med kommunens viltvårdare för…

Läs mer

Norröra 12 mars 2018

Östernäs till Norröra. Bitvis ganska mycket is men skärgårdsbåten håller öppet vid Norrörabryggan. Riddarfjärden vid Östernäs brygga

Läs mer

Anmäl din e-postadress

Anmäl ny eller ändrad e-postadress och få del av aktuell information. För att förenkla och spara tid när det gäller föreningens administration försöker styrelsen att…

Läs mer