Flera frivilliginsatser gjorda för att ta bort fallna träd från vandrings-stigarna

Flera frivilliginsatser är gjorda för att ta bort träd från vandrings-stigarna

Under de flertalet stormar som under hösten drabbat Roslagen har många träd fallit på Norröra. För våra utmärkta vandrings-stigar (röda, blå och gula slingan) har detta inneburit att uppemot ett 20-tal träd har fallit på stigarna. De har blivit liggande rasade över stigarna eller så har de fallit precis bredvid stigarna.

Flera frivilliginsatser från våra medlemmar har under de senaste veckorna gjorts och nästan samtliga av dessa träd som hindrat framkomst och sett tråkiga ut är nu åtgärdade.

Tack till alla som hjälpt till!