Vattenkvaliteten kontrollerad i 5 brunnar – läs om resultatet!

Styrelsen gör löpande kontroller av vattenkvaliteten i Norröras gemensamma brunnar och under hösten har vi tagit prover på fem brunnar.

Analysen visar tyvärr att flera brunnar troligen påverkats av höstens regnväder som emellanåt varit intensivt och kraftigt.

4 av de 5 testade brunnarna uppvisar alltför höga halter av koliforma bakterier för att kunna klassas som tjänliga. Det innebär att vattnet inte bör användas till dricksvatten eller matlagning.

Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos både djur och människor. Att koliforma bakterier återfinns i brunnsvattnet indikerar i första hand att ytligt vatten påverkar brunnen vilket talar för att brunnarna inte är helt täta.

Detta är naturligtvis nånting som vi kommer utreda och försöka åtgärda tillsammans med lämplig entreprenör så fort som möjligt.

Analysrapporterna finns upplagda på hemsidan och skyltar kommer sättas upp på berörda brunnar.

Brunnar som för närvarande är klassade som otjänliga: Bybacka, Holmen, Gilleskär, Midsommarängen, Mjölkvallen 2 och Östernäs (se karta).

Styrelsen återkommer så fort vi har ny relevant information.

Har ni några frågor innan dess kontakta gärna brunnsansvarig.

Läs mer om analysrapporterna här.