Röjning av al och buskar i Blötviken

Röjning av al och buskar på gång i Blötviken.

Sedan mitten av mars har ett företag dragit upp al och sälg i Blöviken, vid korset i byn. Röjningen av den västra sidan är nu klar (veckan innan påsk) och maskinerna kommer att flyttas över till den östra sidan av viken.

Arbetet görs i enlighet med den åtgärdsplan som Skogsstyrelsen upprättade för Norröra 2011. För Blötviken anges där följande: ”Al och buskar bör huggas ner och röjas bort för att hålla viken öppen. Detta bör göras varje eller vartannat år.”