Hushållssopor och avfall

Till gästande båtar och besökare på ön

Välkomna till vår ö! Under högsäsong och vid vackert väder är det många som kommer till Norröra. Vid ångbåtsbryggan har vi några soptunnor och ett litet ”hemlighus”. En enkel service för våra gäster. Hjälp oss att hålla snyggt och rent vid väntkuren, hemlighuset och soptunnorna.

En vädjan

Om soptunnorna är fulla – lämna inte skräppåsar utanför dem. Fåglarna lockas dit, hackar sönder påsarna och sprider avfallet. Var snäll och ta med soporna hem om de inte får plats i någon tunna.

Fastighetsägare

Faktureringen sker fortsättningsvis varje halvår i stället för som tidigare en gång per år. Insamling av grovsopor och el-avfall är nu en betaltjänst och hämtning sker mot beställning.
Hämtningsveckor enligt etikett på sopkärlet.

Läs mer om avfallshantering på Norrtälje kommuns hemsida.

Grovsopfärjan hämtar vid två tillfällen per sommar

Öar utan fast broförbindelse får besök av en flytande ”återvinninscentral”.
Eftersom erfarenheterna var mycket goda från tidigare år kommer grovsopfärjan även denna sommar
vid två tillfällen till Norröra och andra öar utan fast landförbindelse i Norrtälje skärgård.
Här kan du se Norrtälje kommuns turlista för sommarens hämtningar på öarna

Slamtömning av öns avloppsbrunnar

Under våren 2011 startade slamtömning av enskilda avlopp på öar utan bro- eller färjeförbindelse i Norrtälje skärgård.
För mer information – läs på Norrtälje kommuns webplats.

Miljöfarligt avfall hämtas udda år (dvs 2015,2017 osv)

Tidtabell på Norrtälje kommuns webbplats

Återvinning och kompostering

På Norrtälje kommuns webbplats skrivs en hel del om kompostering av trädgårdsavfall, nedbrytbart hushållsavfall och latrin.
För mer information – Tips och råd till dig som komposterar