Dokument, protokoll och stadgar NSF

Årsstämman 2020

 

Norröra Årsstämma protokoll 2020

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomi och förslag till budget

Revisorernas berättelse

Alfrida – status

Fullmakt

Debiteringslängd

 

Årsstämman 2019

Underskrifter till protokoll årsmöte 2019

NORRÖRA ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL 2019

Verksamhetsberättelse 2018/2019

Ekonomisk Rapport Budget o Avgift till årsstämman 2019

Debiteringslängd 2019-2020

 

Dokument från tidigare stämmor

NSF Protokoll EXTRA STÄMMA 190507

Verksamhetsberättelse 2017/2018

NORRÖRA ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL 2018

NSF ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL 2017

Protokoll Årsmöte Norröra 20160716

 

Stadgar

NSF stadgar 17-07-16

Övriga dokument

Integritetspolicy
Den 25 maj 2018 infördes nya regler och krav för behandling av personuppgifter. I föreningens
Integritetspolicy kan du läsa mer om hur Norröra
Samfällighetsförening behandlar personuppgifter.