Dokument och Protokoll NSF

Protokoll från den extra föreningsstämman 7 maj 2019 finns uppsatt i väntkuren vid ångbåtsbryggan.

 
 

Dokument till årsstämman 2019

 
Verksamhetsberättelse 2018/2019

Ekonomisk Rapport Budget o Avgift till årsstämman 2019

Debiteringslängd 2019-2020

Valberedningens förslag till årsstämman 2019
 

Dokument från tidigare stämmor

 
NSF Protokoll EXTRA STÄMMA 190507

Verksamhetsberättelse 2017/2018

NORRÖRA ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL 2018

NSF ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL 2017

Protokoll Årsmöte Norröra 20160716

 

Övriga dokument

 
Integritetspolicy
Den 25 maj 2018 infördes nya regler och krav för behandling av personuppgifter. I föreningens
Integritetspolicy kan du läsa mer om hur Norröra Samfällighetsförening behandlar personuppgifter.

Stadgar
NSF stadgar 17-07-16