Styrelse / förtroendevalda

Val vid årsmöte 2019.

Styrelse

Johan Janssen

Ordförande

Johan Janssen
072-402 52 15
ordforande@norrora.se
Göran Larsson

Suppleant

Göran Larsson
070-526 25 72
hemsida@norrora.se
Suzanne Sydfors Warrender

Sekreterare

Suzanne Sydfors Warrender
070-755 13 85
sekreterare@norrora.se
Moulienne Giesecke

Ledamot

Moulienne Giesecke
073-370 68 07
kapellet@norrora.se
Per-Nicklas Höglund

Ledamot

Per-Nicklas Höglund
070-655 64 61
vagar@norrora.se
Lars Bjöhle

Kassör

Lars Bjöhle
070-218 39 93
kassor@norrora.se
Lassar Sofia Stephan

Suppleant

Lassar Sofia Stephan
lassarsofia@gmail.com
Eva Wedin

Suppleant

Eva Wedin
072-325 28 01
brunnar@norrora.se
Carl Christenson

Ledamot

Carl Christenson

 

Revisorer

Åsa Andersson

Revisor

Åsa Andersson
070-761 46 23
asamand56@gmail.com
Inga Lindqvist

Suppleant

Inga Lindqvist
076-869 60 60
ingali@comhem.se
Mikael Ahlqvist

Revisor

Mikael Ahlqvist
mickeahlis@gmail.com

Valberedning

Cajsa Wersäll

Valberedare

Cajsa Wersäll
073-389 49 29
Märta-Lisa Tillema

Sammankallande

Märta-Lisa Tillema
070-331 93 75
lisa@tillema.se
Sture Johansson

Valberedare

Sture Johansson
070-876 12 72
Claudia Bello

Valberedare

Claudia Bello
073-639 85 69