Styrelse / förtroendevalda

Val vid årsmöte 2019.

Styrelse

Johan Janssen

Ordförande

Johan Janssen
072-402 52 15
ordforande@norrora.se
Göran Larsson

Webbmaster

Göran Larsson
070-526 25 72
hemsida@norrora.se
Suzanne Sydfors Warrender

Sekreterare

Suzanne Sydfors Warrender
070-755 13 85
sekreterare@norrora.se
Moulienne Giesecke

Ledamot

Moulienne Giesecke
073-370 68 07
kapellet@norrora.se
Per-Nicklas Höglund

Ledamot

Per-Nicklas Höglund
070-655 64 61
vagar@norrora.se
Lars Bjöhle

Kassör

Lars Bjöhle
070-218 39 93
kassor@norrora.se
Lassar Sofia Stephan

Suppleant

Lassar Sofia Stephan
lassarsofia@gmail.com
Christian Lindqvist

Suppleant

Christian Lindqvist
072-713 62 02
park@norrora.se
Eva Wedin

Suppleant

Eva Wedin
072-325 28 01
brunnar@norrora.se

 

Revisorer

Åsa Andersson

Revisor

Åsa Andersson
070-761 46 23
asa.andersson@swenurse.se
Inga Lindqvist

Revisor

Inga Lindqvist
076-869 60 60
ingali@comhem.se
Jonas Wersäll

Revisorsuppleant

Jonas Wersäll

Valberedning

Märta-Lisa Tillema

Sammankallande

Märta-Lisa Tillema
070-331 93 75
lisa@tillema.se
Cathrine Persson Rimdahl

Valberedare

Cathrine Persson Rimdahl
072-233 88 81
c.rimdahlpersson@live.se
Lars Envall

Valberedare

Lars Envall
070-777 74 18
lars.envall@telia.com
Peter Gerdman

Valberedare

Peter Gerdman
070-342 38 12
gerdman@telia.com
Caludia Bello

Valberedare

Caludia Bello