Övrigt

Årsstämman 2021

Årsstämman kommer i år att hållas kl. 18:00 den 26 augusti i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17. Orsaken är som tidigare nämnts Coronapandemin och det något…

Läs mer

Brand på Norröra?

En enkät för att undersöka intresse för att etablera ett brandskydd på Norröra. Norröra har varit drabbad av bränder, och kommer att drabbas igen….

Läs mer

Årets årsmöten

Efter en ovanlig sommar med de restriktioner som följt av Coronapandemin har nu såväl Norröra Samfällighetsförening som NIK (Norröra Idrott och Kultur) haft sina…

Läs mer