Användning o nyttjanderätt av Gudingen

Angående användning av Guding-symbolen.

Guding-symbolen är registrerad som märke för Norröra Samfällighetsförening, hos Patent och Registreringsverket 2014. Nyttjanderätten av Guding-symbolen gäller endast i Norröra Samfällighetsförenings tjänst och får inte användas i privat bruk, varken av medlemmar i Norröra Samfällighetsförening eller övriga privata syften.