Arbetsdag 11 juli kl 10

Missa inte årets arbetsdag på lördag. I år får alla som arbetar årets snygga t-shirt ”Navet” – Norröra Arbetande Vänner, designad av Wille Giesecke.

Vi samlas områdesvis beroende på var du/ni bor. Se kartan nedan. Förutom vägarna, kommer vi i år även att arbeta i Kapellet och på Röda Slingan. Barn och ungdomar som vill vara med, kan komma till fotbollsplanen. Föreningen förser arbetsledare med bränsle till motorredskap.

Område och samlingsplats. Se även hemsidans karta.

Karta arbetsdag
 

 

 

1 Holmen vid soptunnorna

2 Vid pumpen ”Kaffepannan”

3 Vid pumpen ”Mjölkvallen”

4 Postkuren/Korsningen

5 Bybacka vid midsommarängen

6 Pumpen ”Potatisåkern” vid vägen till Sandviken

7 Soptunnorna vid vägkorset

För de unga Fotbollsplanen* Vid pumpen  ”Mjölkvallen”

Projekt Röda slingan* Holmen vid soptunnorna

Kapellet* Anmäl dig till Anna-Karin i Kapellet

* De hushåll som vill delta med flera och redan har skickat representant till samlingspunkt 1-7 eller de som inte har möjliget att arbeta längs vägarna, kan delta med arbetet inuti Kapellet eller på Röda slingan. Ungdomarna är välkomna till fotbollsplanen!

After work kl. 15 vid Kapellet

När  arbetet är klart, samlas vi i Kapellet för en after work kl. 15.00. God mat, t-shirt-utdelning och trevligt sällskap.