Arbetsdag i Juletid

Var med den 2a januari för en bra start på 2021

Ska ni ut till Norröra över nyårshelgen? Då har vi ett tips.

Som ytterligare ett steg i uppröjningen efter stormen Alfrida planerar vi en arbetsdag den 2 januari vid Badberget på nordöstra delen av ön. Dit kommer man genom att gå Röda Slingan. Ungefär mitt på går en stig österut mot Badberget. Udden där badklippan ligger är fantastiskt vacker men under flera år har fallna och kapade träd (inte minst efter Alfrida) lagts upp lite huller om buller bredvid stigen och platsen precis innan badklippan.

Vad vi skulle vilja åstadkomma med arbetsdagen är att snygga upp området vid stigen ut till badklippan inklusive 10–20 meter på varje sida. Om vi blir ett gäng som kommer planerar vi att röja redan fallna träd och grenar, ta ner lutande och döda träd och dra ihop stockar och ris till 2–3 eldningshögar. Planen är att omedelbart tända brasorna så att vi under dagen kan elda upp så mycket som möjligt.

Tid: Lördagen den 2 januari med start från ca 9.00 fram tills mörkret lägger sig. Deltagande är frivilligt men ju fler desto bättre. Och en timmes deltagande är mycket bättre än inget deltagande alls. Det kan också behövas någon/några som kan vakta brasorna tills de brunnit ut.

Ta med egen utrustning och fika. Vi kommer bjuda på varm glögg och pepparkakor

Vi känner att årstiden är perfekt och oavsett hur Coronasituationen ser ut kommer vi kunna genomföra detta på ett helt säkert sätt så länge vi visar hänsyn till varandra och håller avstånd.

Dock, om det visar sig när vi närmar oss den 2 januari att vädret kommer vara förskräckligt just den dagen kommer vi behöva skjuta på det. Håll ögonen på hemsidan eller samfällighetens Facebooksida. Där kommer vi att se till att vi har en uppdatering dagarna innan den 2a.

Väl mött!

Norröra Samfällighetsförening

PS. Gå gärna till samfällighetens Facebooksida och anmäl er om ni kan komma.

DS