Arbetsdag lördag 11 juli

Vi samlas områdesvis beroende på var du/ni bor vid respektive samlingsplats kl. 10.00.

 

Här är kartan för områdesindelning och samlingsplatser

Föreningen förser arbetsledare med bränsle till motorredskap.

Det blir tyvärr ingen After Work efteråt på grund av Coronapandemin. Norröra Samfällighetsförening hoppas på god uppslutning trots det.