Årsmöte 18 juli

Den 18 juli kl 14.00 till ca 15.30 är det årsmöte i Norröra Samfällighetsförening. Handlingarna inför mötet har skickats till alla delägare per post alternativt e-post. Här finner du dessa handlingar som pdf, samt även ekonomiska rapporter och valberedningens förslag till styrelse för 2015/2016. På årsmötet kommer även debiteringslängd redovisas.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Ekonomisk redovisning 2014/2015 GA1 och GA2

Ekonomisk redovisning GA6 2014/2015

Revisionsberättelse 2015


 

Förslag till budget och årsavgift GA 1 och GA 2 2015/2016

Förslag till budget och årsavgift GA 6 2015/2016

Valberedningens förslag NSF 2015/2016