Brunnar och vatten sommaren 2023

Brunnar och vatten sommaren 2023.

 

Nu är äntligen sommaren här med sol och värme!

Norröra fylls med många boende och gäster med start redan nu till midsommarhelgen.

Om meteorologerna får rätt finns chansen till en varm och skön sommar 😊.

Det innebär också en ökad risk för torka och vattenbrist.

 

Därför vore det toppen om vi alla försöker hushålla med vattnet på ön så mycket vi bara kan!

Om vi pumpar upp mer än vad som rinner till finns risk för saltinträngning vilket kan vara svårt att senare bli av med.

Hämta gärna vatten till disk och tvätt från brunnar där dricksvattnet inte är så bra. Se vidare under fliken Norröra samfällighetsförening med underrubriken Brunnar för att se statusen för de olika brunnarna på ön.

 

Som vi tidigare informerat om så blev resultatet av årets vattenprover att brunnarna Gilleskär och Holmen dömdes ut som otjänliga pga. för höga halter bly vilket troligtvis beror på korrosion av gamla anläggningar. Vi har anlitat Roslagens Pump som varit ute på ön och inspekterat brunnarna och gett offert på renovering som förhoppningsvis kan lösa problemet. Detta arbete kommer att göras hösten 2023.

 

Till dess går vattnet från dessa brunnar bra att använda till disk och tvätt men ska inte drickas eller användas till matlagning.