Genomförd röjning av sly under elledningar

Under vintern har Vattenfall röjt under elledningarna på ön som vi beskrivit i tidigare inlägg från 6 december 2017. Efter röjningen ligger nu ganska mycket ris kvar på en del platser. Då Vattenfall inte ansvarar för att ta vara på eller forsla bort ris som tas ner under elledningar har samfällighetsföreningen beställt bortforsling av det ris som ligger på mark inom föreningens ansvarsområde. I övrigt ansvarar varje markägare för åtgärder med riset på sin egen mark. Det kan vara bra att vara förberedd på detta när man kommer ut till ”stugan” och har planerat sina aktiviteter.