Hindra spridning av Jättebalsamin

Jättebalsaminer i blom

På många håll i landet pågår krafttag för att förhindra spridning av Jättebalsamin. Vi på Norröra kan bidra med att var och en i sitt närområde är uppmärksam på problemet och hjälper till att bekämpa och förhindra växtens spridning. Läs nedan vad man kan göra och se Naturvårdsverkets film om hur hantering ska gå till.

Jättebalsamin är listad i EU:s förteckning över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Kännetecken
Jättebalsamin är en köttig växt som blir upp till 250 cm hög och växer i stora, täta bestånd. Den blommar från juli till september med rosa eller, något mer sällan, vita blommor.

Bekämpning
Förhindra att arten sprids genom att slå den innan växten börjar blomma och sätta frö. Återkommande bekämpning kan behövas för att ta bort växter som grott från frön.

Jättebalsamin sprids med jord som innehåller frön, med människor eller fordon som har arbetat i jord som innehåller frön och via vattendrag. Det räcker med en lätt beröring på den mogna frökapseln för att jättebalsamin explosionsliknande ska sprida sina frön. Var därför försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial för förbränning. Endast i undantagsfall bör det komposteras. Blöt ner plantorna och lägg dem i en sluten plastpåse för att ruttna. Använd täckta komposter så att fragment inte kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar. Lämna eller släng aldrig jättebalsamin i naturen.

 Se en kortfilm av länsstyrelsen om hur du ska göra här.