Inför årsmötet 16 juli 2016

Den 16 juli kl 14.00 till ca 15.30 är det årsmöte i Norröra Samfällighetsförening. Handlingarna inför mötet har skickats till alla delägare per post alternativt e-post. Här finner du dessa handlingar som pdf, samt även ekonomiska rapporter och valberedningens förslag till styrelse för 2015/2016. På årsmötet kommer även debiteringslängd och revisionsberättelsen redovisas.

Årsmöteshandlingar 2016

Ekonomisk redovisning 2015/2016 och budget 2016/2017

Valberedningens förslag