Nu tar vi hand om Alfrida! Vi påminner om den frivilliga insamlingen som fortfarande är aktuell.

Efter den extra föreningsstämman 7 maj startade styrelsen en frivillig insamling för att finansiera sådan röjning av grönområden som inte kommer att utföras inom ramen för samfällighetens direkta ansvarsområden. Igår (onsdagen den 22 maj) anlände skogsentreprenören till ön med sina maskiner och påbörjade arbetet. Varje krona I frivilliga bidrag kommer göra att vi kommer lite längre och det finns stora synergier i att skogsentreprenören nu på plats gör så mycket som bara är möjligt innan de lämnar ön.

Markägarnas bidrag med samtliga intäkter från timmerförsäljning, tillsammans med frivilliga bidrag från fastighetsägarna och möjligheten att samordna insatserna ger oss ett unikt tillfälle att inte bara komma långt med den grundläggande röjningen/återställandet efter orkanen utan också göra insatser för vård av grönområden som tidigare inte varit möjliga.

Vi har hittills fått in ca 100 000 kr från runt 20 markägare och tomtägare. Dessa bidrag är väldigt uppskattade och tar oss en bra bit mot de 250 000 kr som vi kommunicerade som mål vid extrastämman. Varje krona vi får in gör att vi kommer ett steg längre I att få ett framkomligt, säkert och vackert Norröra.

Vi hoppas att du också kan och vill vara med att ta ansvar genom ditt bidrag som du betalar in till PlusGiro 610701-5. Märk bidraget ”ALFRIDA”.