Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet besöker Norröra