Rekommenderad brandutrustning för hemmet

Ny information om rekommenderad brandutrustning för hemmet finns under rubriken ”Praktiskt – Brand o Räddning”.

http://www.norrora.se/brand-o-raddning/