Vildsvin på Norröra

Runt årsskiftet konstaterades att vildsvin nu även tagit sig till Norröra. Tidigt i början av året etablerade därför styrelsen kontakt med kommunens viltvårdare för att få hjälp med jakt på de vildsvin som kan vistas på ön. Vildsvin är nattdjur och mycket svåra att spåra och kommunens viltvårdare som har erfarenhet av sådan jakt ställde sig positiv till att åta sig uppdraget.

Kontakt med viltvårdaren hålls löpande men ett problem har varit årstiden och svårigheten att ta sig fram och tillbaka till ön för att jaga på kvällar och nätter. Insatsen kommer att påbörjas så snart isen är borta. Styrelsen kommer att fortsätta upprätthålla kontakten med kommunens viltvårdare och hoppas på insatser med god effekt även om ett sådant jaktuppdrag är komplicerat och tidskrävande.