Ytterligare ett steg taget med Johanssons äng

Som tidigare presenterats på hemsidan har ett arbete startats med att steg för steg försöka återskapa delar av åker- och betesmarken på Johanssons äng.

För några veckor sedan så var ett huggarteam på plats under ett par dagar och tog sig an delar av ängen mot Mjölkvallen. Träd togs ner, ris har röjts bort och stubbar har grävts upp med en minigrävare.

Efter arbetet kan man se hur ytterligare partier av ängen har börjat öppnas upp. De högar av ris och stockar som finns kvar kommer tas om hand senare under året när det är möjligt att elda igen.

Under sommaren är planen nu att slå de delar som nu är befriade från träd, buskar och stubbar med den slaghack som införskaffats på ön.