Arbetet efter stormen på Norröra – insamlingen fortsätter

Arbetet efter stormen Norröra

Insamlingen fortsätter – tack alla som redan betalat

Till dags dato har snart hälften av alla medlemmar i Norröra Samfällighetsförening betalat in till föreningens katastroffond efter stormen. Stort tack!

Vi uppmanar alla som ännu inte har betalat att snarast sätta in 2000 kronor på PlusGiro 610701-5. Ange fastighetsbeteckning så vi vet vilka som har betalat.

För att besluta om en obligatorisk extra uttaxering krävs att vi kallar till en extra stämma. Det kan bli aktuellt senare i vinter och då avräknas självklart den frivilliga uttaxeringen för dem som har betalat. Anledningen till att vi väntar är att kostnadsläget ännu är oklart. Vi kommer ge löpande uppdateringar om uttaxeringen på hemsidan norrora.se.

Lägesbeskrivning

Ett intensivt arbete har gjort att alla samfällda vägar och, så vitt vi kan bedöma, de flesta kvartersvägar är röjda och framkomliga. Det mesta har kunnat ske på frivillig väg och ett varmt tack till alla som slitit med detta.

Skogsvägen mellan Sandviken och Holmenvägen och Röda Slingan är dock helt blockerad. Så är även andra stigar på ön. Minst en pump, Bybackapumpen, är fortfarande blockerad av fallna träd.

Vilka insatser behöver vi ta itu med? Vi måste:

  • Reparera skadorna på väntkuren.
  • Förankra väntkuren för att undvika att den tippar igen.
  • Rensa områdena bredvid vägarna så det blir fint igen och dikena fungerar som de ska.
  • Rensa existerande stigar så att de åter blir framkomliga.
  • Rensa så att det finns framkomlighet till samtliga brunnar och att området blir snyggt och säkert igen.
  • Rensa efter Vattenfalls röjningar.
  • Elda – det kommer att vara enorma mängder av grenar, stammar och ris som behöver transporteras och eldas om vi vill få vår ö inte bara framkomlig utan även vacker igen.

Fler saker kan tillkomma när vi upptäcker vad mer som kan ha hänt. Ett samarbete har inletts med markägarna för att kunna utnyttja alla resurser så kostnadseffektivt som möjlig. Kontakt har också tagits med Söderöra och Bodskär i samma syfte.

Norröra Samfällighetsföreningstyrelsen