OBS: Arbetsdagen den 11 november är inställd!

Arbetsdagen den 11 november är inställd.

På grund av den senaste tidens stora regnmängder går inte det planerade förarbetet med en skogsmaskin att genomföra utan att riskera  skador på de aktuella skogspartierna.

Vi återkommer med nytt datum.

NSF Styrelse