Nu är det dags att betala in årsavgifter

Årsavgifter 2023-24.

 

Nu har faktura skickats ut till medlemmarna för årets avgifter. Utskicket administreras av Föreningshuset men avsändare är Norröra Samfällighetsförening. Sista betalningsdatum är 30 september 2023. Påminnelse kommer att skickas ut men vid utebliven betalning efter påminnelse kan ärendet komma att lämnas vidare till Kronofogden för indrivning med tillkommande avgift 600 kr + ränta.

Den årliga utdebiteringen av avgifter har fastställts på årsstämman i juli. Se protokoll från årsmötet under ”Dokument, protokoll och stadgar” under fliken ”Norröra Samfällighetsförening” på denna webbplats.

Om ni har frågor om betalning eller fakturan är ni som vanligt välkomna att kontakta föreningens kassör kassor@norrora.se.