KOM TILL VÄNTKUREN NU PÅ SÖNDAG, den 3 SEP. KL. 10:30, OCH HJÄLP TILL ATT MÅLA FÄRDIGT!

Gör en insats och hjälp till att måla färdigt väntkuren nu på söndag kl. 10:30!

Som många säkert lagt märke till har väntkuren vid ångbåtsbryggan inte målats färdigt än. För att få upp anslagstavlor och snygga till väntkuren behöver den målas färdigt invändigt. Vi satsar på att måla klart nu på söndag (den 3 september). VI samlas kl.10:30.

Målarfärg, penslar, skyddshandskar och våtservetter kommer att finnas på plats. Det bör gå snabbt om det blir några som kommer. Så välkomna att vara med! Ta på oömma kläder.

Väl mött!

Styrelsen