Träd som drabbats av granbarkborre

Granbarkborreangripna träd

Som många av er säkert lagt märke till är Norröra likt de flesta andra öar och fastlandet i Roslagen tyvärr drabbat av granbarkborre. Hårt angripna granar dör ganska omgående och blir stående kvar bruna och helt barrlösa.

Frågan har ställts från medlemmar kring om dessa träd får tas ned/om hand om de riskerar falla in på tomter eller vägar/stigar. Norröra Byalags styrelse är i grunden positivt inställda till alla insatser att ta om hand om dessa döda träd. Dock är det viktigt att berörda markägare blir informerade och får chans att ge sitt godkännande.

Om ni har något/några specifika granbarkborredödade träd ni har frågor kring så skicka ett mail till Norröra Byalags Styrelse på norrorabyalag@gmail.com och försök att beskriva vilket träd det gäller och var det står, så kommer Byalagets Styrelse att hjälpa er med att komma i kontakt med och få OK från rätt markägare.