Protokoll från årsmötet finns nu klart att läsa på denna hemsida och i väntkuren

Protokollet från årsmötet, som hölls i kapellet på Norröra den 16 juli 2023, finns nu klart att läsa under ”Norröra Samfällighetsförening” och ”Dokument. Protokoll och Stadgar NSF” på denna hemsida ”dokument”. Den finns även kopierad och upphängd i väntkuren vid Ångbåtsbryggan. Håll tillgodo.