Kompletterande regler kring trafik på Norröra

Kompletterande regler kring trafik på Norröra

Enligt beslut på Årsstämman i Kapellet den 16 Juli har ett antal kompletterande regler kring motortrafik beslutats. Den viktigaste kompletteringen gäller tyngre transporter för att säkerställa att det gemensamma vägnätet nu efter upprustningen inte utsätts för onödigt slitage.

Som kontaktperson (”Vägfogde”) för frågor kring tunga transporter och för tillstånd i erforderliga fall har styrelsen utsett Per Nicklas Höglund som kontaktperson under verksamhetsåret 2023/24. Vägfogden kontaktas via mail till: vagfogde@norrora.se.

Nedan visas de reviderade reglerna för motortrafik på Norröra (2 sidor).

Styrelsen vill också passa på att påminna alla som har fyrhjulingar och använder dess för nyttotransporter att följa gällande regelverk som bl.a. förbjuder framförande i terrängen.

Länk till Trafikverkets allmänna regler för fyrhjulingar:file:https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Vag/Korkort/kora-fyrhjuling—regler-och-risker/