Arbetsdag den 17 juli

På arbetsdagen samlas vi områdesvis beroende på var du/ni bor vid respektive samlingsplats kl. 10.00.

Arbetet består i att vi röjer runt vägar och diken. Viktigt också att röja runt våra brunnar. Röjsågar, räfsor, grensekatörer, lite mer räfsor och andra passande arbetsredskap får man gärna ta med.

Här är kartan för områdesindelning och samlingsplatser

Föreningen förser arbetsledare med bränsle till motorredskap.

Det blir tyvärr ingen After Work efteråt på grund av Coronapandemin. Norröra Samfällighetsförening hoppas på god uppslutning trots det.