Alla dokument till årsstämman

Nu finns samtliga dokument till årsstämman på hemsidan. Förutom kallelse och dagordning finns där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, styrelsens förslag till extra uttaxering för vägar, budget för kommande verksamhetsår, debiteringslängd och blankett för fullmakt.

Länken dit är http://www.norrora.se/protokoll/.

Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas kl. 18:00 den 26 augusti i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17. På grund av Coronapandemin har vi alltså valt att hålla stämman i kyrkans stora mötessal där vi kan sitta glest.

Vi vill av samma skäl uppmana alla medlemmar att bara skicka en person per fastighet, och då med fullmakter från övriga delägare. Närvarande måste ha en skriftlig fullmakt från samtliga frånvarande ägare för att rösträtten ska kunna utövas. Samma villkor gäller för eventuellt ombud som inte är delägare i fastigheten.