Arbetsdag den 19 november

Nu fortsätter vi arbetena som startades i början av året med att öppna upp ängen väster om Mjölkvallen. De som vill och kan, ses den 19 november kl. 10 vid Mjölkvallen. Tag med redskap som t.ex. grensax, metallkratta, såg, lie eller motorsåg. Alla insatser, små som stora välkomnas.

Vi planerar att grilla korv under eftermiddagen. Anmäl gärna era avsikter att vara med till kontakt@norrora.se så kan vi planera inköpen.

”I bilden och noteringarna nedan finner ni lite tankar kring vilka uppgifter vi planerar att jobba med på arbetsdagen”

  1. Efterröj hela den öppna ytan (dvs ta bort sista slyt, stubbar, eventuella stenar) + Elda kvarvarande ris. MÅL: Möjligt att effektivt slå hela ytan med slaghacken under 2023.
  2. Dra ihop och elda upp allt ris (5-6 högar) och gör eventuell efterröjning för att ta bort kvarvarande sly, stenar etc. MÅL: Röjningen avslutad  att hela området blir “rent och snyggt” + om möjligt delvis slåbart med slaghack.
  3. Ta ner döda askar och röj upp ris bakom/runt pumpen samt få bort sista gruset. MÅL: Snyggt och prydligt utseende.
  4. Ta ner träd, sly, röj undan de ca 3-5 metrarna närmast vägen (på andra sidan vägen från ängen): MÅL: Väsentligt mycket snyggare och prydligare än idag.