Arbetsdagen 2019

Tack alla ni som deltog idag och underhöll o förbättrade vår ö. Antalet som deltog var ett av de bästa på många år och stora insatser har gjorts i de olika områdena. Ni som undrade över varför vi ska hålla på och ta bort gräs, sly och grenar utefter vägarna varje år ska veta att ni gjort en bra insats för vägarnas underhåll. Om gräs växer upp på vägen och träd och grenar hindrar solen att torka upp vägen, kommer fukten att förstöra vägbanan genom att den blir för mjuk och  inte klarar påfrestningarna från de fordon som trafikerar vägarna. Med den insats ni gjort idag har ni förbättrat och förlängt livslängden på våra vägar och minskat kostnaden för underhåll.

Riitta och Suzanne tog några bilder från dagens arbete o AW.

Foto nedan: Riitta

Foto nedan: Suzanne