Skärgårdsbesök Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet 20 juli 2019

Besöket började på ängen och vi fick träna hjärt- o lungräddning under ledning av instruktör från Norrtälje brandförsvar. Vi fick känna på hur jobbigt det kan vara att ge hjärtkompression men fick lära oss hur viktigt det är och att man måste ta hjälp av alla i närheten. Ringa hjälp är absolut viktigast och larma 112.

Vi fick också visning av hur man använder hjärtstartaren och hur man följer instruktionerna från startaren. Mycket bra att ha fått en visning o inte allt för svår att använda. Föreningens hjärtstartare finns i ett skåp på väntkuren vid ångbåtsbryggan.

Efter övningen fick vi se Sjöräddningssällskapets båt. Ett trevligt och nyttigt besök och vi vill tacka för besöket och hoppas att det återupprepas.

Affisch:  Sjöräddningens besök