Årsstämman 2021

Årsstämman kommer i år att hållas kl. 18:00 den 26 augusti i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17.

Orsaken är som tidigare nämnts Coronapandemin och det något oklara vaccinationsläget.

Utskicket med årsmöteshandlingar sker senare i sommar. Har ni inte anmält er aktuella e-postadress till samfälligheten kan ni göra det längst ner till höger på denna hemsida.