Årsstämman framflyttad

Det är ett annorlunda år i år.

På grund av Coronapandemin kommer Norröra Samfällighetsförening inte kunna hålla årsstämma i juli som vanligt. Kapellet är för litet och trångt och vi vill inte bidra till ökad smittspridning i samhället.

Vår plan är att hålla stämman i en stor lokal i Stockholm i slutet av augusti där vi kan sitta glest. Enligt ett regeringsbeslut kan vi dessutom bortse från stadgarnas begränsning när det gäller fullmakter. Det går alltså för en medlem/fastighetsägare att företräda flera medlemmar än en. Vi kommer också uppmana de medlemmar som ändå kommer, att nöja sig med att bara skicka en person per fastighet. På så sätt hoppas vi kunna hålla en bra årsstämma med relativt få deltagare utan att göra avkall på demokratin i föreningen.

Vi kommer att återkomma med mer detaljer när planeringen är klar.

Norröra Samfällighetsförening/ styrelsen