Arbetsdag den 11 juli

Arbetsdagen blir lördagen den 11 juli trots pandemier. Vi räknar med att det går att ha en trevlig arbetsdag utomhus med lämplig fysisk distansering – röjsågsavstånd skulle man kunna säga. Samling blir som vanligt områdesvis klockan 10:00.

Vi återkommer med områdesindelning och ansvariga. Det kommer som vanligt att finnas tvåtaktsbensin till maskinerna vid samlingsplatserna.

Även här ställer Coronapandemin dock till med vissa tråkigheter. Om inte myndigheternas rekommendationer ändras, så måste vi ställa in den populära samlingen med korvgrillning och tillbehör efter arbetsdagens slut.