Alfrida – avklarat och planerat

Natten till den 2 januari 2019 drabbades Roslagen av en av de värsta orkanerna på många år. Vinden blåste upp under kvällen den 1 januari och vindstyrkan på den nordliga vinden kulminerade under natten med runt 40 m/s uppmätt i Norröras del av skärgården. Ingen av oss på ön har nog glömt den dagen.

I de länkade filerna här nedan finns en uppsummering av det arbete som gjorts fram till och med april i år. Dokumenten beskriver såväl nuläget och det ekonomiska utfallet som vad som planeras framöver.

Tack vare extra uttaxering och frivillig insamling har vi pengar över för ett ryck till. Ett manuellt huggarlag kommer till ön och startar arbetet enligt den prioritering som tagits fram av samfällighetsföreningen i samråd med Byalag och markägare. Huggarlaget kommer göra över 100 timmars arbete på ön de kommande veckorna.

Om någon har ett behov av att anlita huggare för arbete på sin egen tomt, och till egen kostnad, går det kanske att ge gänget extrauppgifter när de är på ön. Mejla då senast den söndagen den 31 maj till kontakt@norrora.se.

Norröra Samfällighetsförening

Status på arbetet med röjning efter Alfrida

Bilaga 1. Åtgärder t.o.m. april 2020

Bilaga 2. Ekonomisk redovisning Alfrida

Bilaga 3. Planerade arbeten 2020-2021