Årsstämman – påminnelse

Vi vill påminna om att Norröra Samfällighetsförening har sin årsstämma nu på torsdag den 27 augusti. Stämman hålls kl. 18:00 i Immanuelskyrkan på Kungstensgatan 17 i Stockholm. Där kommer vi att kunna sitta glest.

Som ni säkert minns beror tid och plats på att Coronapandemin omöjliggjorde att hålla stämma i juli i Kapellet på ön.

Alla handlingar, samt fullmakter för de som inte kan komma, finns på http://www.norrora.se/protokoll

Förutom rapporter och diskussioner om verksamheten det gångna året och framgent, blir det också en rapport från den fristående grupp som undersökt möjligheten för en avsaltningsanläggning för dricksvatten.

Varmt välkomna

Styrelsen