Beslut om årsavgift och extra uttaxering

Vid årsmötet den 26 augusti fattades följande beslut om årsavgifter för verksamhetsåret 2021–2022:

att hel årsavgift för ga:1 och ga:2 (brunnar, vägar, ångbåtsbrygga och grönområden) är 1 800 kronor per fastighet, 

att årsavgiften för ga:6 (Kapellet) är 300 kronor per delägande fastighet.

Om ni känner er det minsta osäkra på vad som gäller för er fastighet, alternativt era fastigheter, kan ni läsa debiteringslängden nedan.
Årsavgiften ska vara betald senast den 30 september till samfällighetens PlusGiro 61 07 01‑5. Det är mycket viktigt att ni anger fastighetsbeteckning vid inbetalning.

Extra uttaxering för vägar

Årsstämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag till en extra uttaxering på 2 900 kronor för att reparera och återställa vägarna i det skick de bör ha. Alla fakta om arbetet och finansieringen finns i dokumenten nedan.

Den extra uttaxeringen på 2 900 kronor per fastighet ska vara betald den 30 november. Det finns dock möjlighet att dela upp betalningen genom att betala hälften (1 450 kronor) den 30 november 2021 och resterande senast den 28 februari 2022. Om ni önskar dela upp betalningen anger ni fastighetsbeteckning och ”delbetalning”.

Har ni frågor eller synpunkter när det gäller årsavgiften, den extra uttaxeringen eller något annat som rör verksamheten är ni välkomna att höra av er. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på denna hemsida.

Styrelsen i Norröra Samfällighetsförening

Debiteringslängd

Förslag till extra uttaxering vägar

Väg 2017

Presentation av vägprojektet på stämman