Protokoll från årsstämman 2021

Nu är protokollet läst, godkänt och undertecknat av mötesordförande Mikael Ahlqvist samt justeringsmännen Lars Envall och Jan Enqvist.

Länk till protokollet: Protokoll från årsstämma 26 augusti 2021